INFORMACJA DLA KONSUMENTA

DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
opracowana na podstawie załącznika numer 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.)

Prawo odstąpienia od umowy
Będąc konsumentem mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o:
Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.
Mogą nas Państwo poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z dowolnego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.Novumpack.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Formularz odstąpienia od umowy: odstapienie-od-umowy

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

UWAGA: Na opakowaniu zwrotnym prosimy umieścić widoczny numer zamówienia. Przesyłek bez numeru zamówienia oraz przesłanego oświadczenia lub informacji o odstąpieniu oraz przesyłek “za pobraniem” nie przyjmujemy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam na adres NOVUM OFFICE SP Z O.O. ul. GROMADZKA 46, 30-719 KRAKÓW, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCY
DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
Prawo odstąpienia od umowy / reklamacji
Będąc konsumentem mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Natomiast w przypadku podmiotów gospodarczych przysługuje Państwu prawo reklamacji otrzymanego towaru.
Jeśli zakup został dokonany przez podmiot gospodarczy prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy w takim wypadku nie obowiązuje. Jeśli produkt jest niezgodny z opisem lub posiada wady należy złożyć reklamację. Reklamację mogą Państwo złożyć np. poprzez formularz reklamacji na naszej stronie: https://Novumpack.pl/zgloszenie-reklamacji-rma/

UWAGA: Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa: kupujący
W przypadku podmiotów gospodarczych obowiązuje gwarancja lub rękojmia jeśli nie została wyłączona. Gwarancja wyłącza odpowiedzialność Novum Office Sp z o.o. z tytułu rękojmi za wady rzeczy. Wyłączenie odpowiedzialności Novum Office Sp z o.o. z tytułu rękojmi za wady rzeczy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie ma zastosowania do Kupujących będących Konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Reklamowany towar należy wysłać na adres: NOVUM OFFICE SP Z O.O. ul. GROMADZKA 46, 30-719 KRAKÓW

UWAGA: Na opakowaniu zwrotnym prosimy umieścić widoczny numer zamówienia. Przesyłek bez numeru zamówienia oraz przesłanego oświadczenia o odstąpieniu oraz przesyłek “za pobraniem” nie przyjmujemy.
W związku z wadą możesz żądać:
• wymiany rzeczy na wolną od wad,
• usunięcia wady,
lub złożyć oświadczenie o:
• obniżeniu ceny,
• odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.
Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

INFORMACJA DLA KONSUMENTA
DOTYCZĄCA REKLAMACJI – więcej na stronie “reklamacje“
Prawo reklamacji
Jeśli jesteś Konsumentem, w przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na naszej stronie poprzez formularz reklamacji na naszej stronie: https://Novumpack.pl/zgloszenie-reklamacji-rma/ lub adres e-mail: reklamacje@Novumpack.pl lub drogą pocztową na adres NOVUM OFFICE SP Z O.O. ul. GROMADZKA 46, 30-719 KRAKÓW .
Reklamowany towar należy wysłać na adres: NOVUM OFFICE SP Z O.O. ul. GROMADZKA 46, 30-719 KRAKÓW

UWAGA: Na opakowaniu zwrotnym prosimy umieścić widoczny numer zamówienia. Przesyłek bez numeru zamówienia oraz przesłanego oświadczenia o odstąpieniu oraz przesyłek “za pobraniem” nie przyjmujemy.

W związku z wadą możesz żądać:
• wymiany rzeczy na wolną od wad,
• usunięcia wady,
lub złożyć oświadczenie o:
• obniżeniu ceny,
• odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.
Co do zasady reklamację możesz zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.
Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.
Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.